[ERR: No form dyntag] [ERR: No form dyntag]

Zmiana opcji notowań

1
2
Jesteś w trakcie wypełniania wniosku o zmianę opcji notowań.
Nr rachunku inwestycyjnego: [ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag] [ERR: No form dyntag]
Proszę o zmianę opcji notowań na rachunku inwestycyjnym [ERR: No form dyntag].
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
  1. Po zatwierdzeniu wniosku przez DM BDM należy ponownie zalogować się do aplikacji transakcyjnej aby zmiany były widoczne.
  2. Zmiana notowań wykonywana jest od początku nowego miesiąca.
[ERR: No form dyntag]
Opłata za notowania w przypadku braku wygenerowanej prowizji za poprzedni miesiąc, pobierana jest za cały bieżący miesiąc kalendarzowy.
[ERR: No form dyntag]
Zaloguj się na e.bdm.pl do BDM onLine >> kliknij Portal BDM u góry po prawej >> w sekcji Rachunek inwestycyjny włącz Zmiana notowań, aby zmodyfikować maksymalną liczbę ofert notowań.