[ERR: No form dyntag] [ERR: No form dyntag]

Walne Zgromadzenie

1
2
Jesteś w trakcie wypełniania wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Nr rachunku inwestycyjnego: [ERR: No form dyntag]
 1. Wnioskuję, o wydanie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

  [ERR: No form dyntag] [ERR: No form dyntag] zwołanym na [ERR: No form dyntag]
 2. Zaświadczenie powinno obejmować akcje spółki opisanej w pkt. 1, zapisane na rachunku inwestycyjnym w dniu referencyjnym, jednak nie więcej niż

  [ERR: No form dyntag]
 3. W Walnym Zgromadzeniu spółki weźmie udział [ERR: No form dyntag]
 4. Czy potrzebujesz dodatkowego zaświadczenia? [ERR: No form dyntag]
  Posiadanie dodatkowego zaświadczenia na Walne Zgromadzenie nie jest już obowiązkowe.
  Nie musisz przekazywać dodatkowego zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.
  Zgłoszenia przesyłane są za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) do Emitenta.
  [ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
Zaloguj się na e.bdm.pl do BDM onLine >> kliknij Portal BDM u góry po prawej >> w sekcji Rachunek inwestycyjny włącz Walne zgromadzenie, aby wypełnić wniosek o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.