[ERR: No form dyntag]

Doradztwo Inwestycyjne - Zamknięcie usługi

1
2
Jesteś w trakcie wypełniania wniosku o zamknięcie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osoby fizycznej.
Ja [ERR: No form dyntag] [ERR: No form dyntag], jako posiadacz rachunku numer [ERR: No form dyntag], wnioskuję o rozwiązanie za porozumieniem stron umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego.
[ERR: No form dyntag]
Wniosek od obu właścicieli
W przypadku rachunków współmałżeńskich wniosek powinien być złożony osobno przez każdego ze współmałżonków.
Wspołwłasność
  • Jeżeli rachunek ma współwłaścicieli, do dokumentów rachunku został dołączony Aneks Współwłaśność,
  • Był też podpisywany przez dwie osoby,
  • Możesz też sprawdzić tę informację dzwoniąc do Domu Maklerskiego BDM S.A.
    Przygotuj numer rachunku. Infolinia 800 312 124 lub 338 128 440.
[ERR: No form dyntag]
Brak zgody uniemożliwia złożenie wniosku.

W aplikacji BDM onLine >> menu Ustawienia >> Informacje o rachunku >> Zgody i oświadczenia >> możesz zmienić zgodę na dokumenty w formie elektronicznej.
Dokumenty w wersji elektronicznej
W aplikacji BDM onLine >> menu Ustawienia >> Informacje o rachunku >> Zgody i oświadczenia >> możesz sprawdzić lub zmienić zgodę na dokumenty w formie elektronicznej.
[ERR: No form dyntag]
Dziękujemy za odpowiedź.
[ERR: No form dyntag]