[ERR: No form dyntag]

Doradztwo Inwestycyjne - Zmiana strategii

1
2
Jesteś w trakcie wypełniania wniosku o zmianę strategii w usłudze doradztwa inwestycyjnego dla osoby fizycznej.
[ERR: No form dyntag]
Wniosek od obu właścicieli
W przypadku rachunków współmałżeńskich wniosek powinien być złożony osobno przez każdego ze współmałżonków.
Pamiętaj, żeby każdy ze współmałżonków wybrał takie same strategie.
Współwłasność
  • Jeżeli rachunek ma współwłaścicieli, do dokumentów rachunku został dołączony Aneks Współwłaśność,
  • Był też podpisywany przez dwie osoby,
  • Możesz też sprawdzić tę informację dzwoniąc do Domu Maklerskiego BDM S.A.
    Przygotuj numer rachunku. Infolinia 800 312 124 lub 338 128 440.
[ERR: No form dyntag]
Brak zgody uniemożliwia złożenie wniosku.

W aplikacji BDM onLine >> menu Ustawienia >> Informacje o rachunku >> Zgody i oświadczenia >> możesz zmienić zgodę na dokumenty w formie elektronicznej.
Zgoda na otrzymywanie dokumentów w formie elektronicznej
W aplikacji BDM onLine >> menu Ustawienia >> Informacje o rachunku >> Zgody i oświadczenia >> możesz sprawdzić lub zmienić zgodę na dokumenty w postaci elektronicznej.
Ja [ERR: No form dyntag] [ERR: No form dyntag] wnioskuję o zmianę umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego zawartej do rachunku inwestycyjnego [ERR: No form dyntag] i wybieram następujące strategie:

STRATEGIE AKCYJNE

[ERR: No form dyntag] [ERR: No form dyntag] [ERR: No form dyntag] [ERR: No form dyntag]

STRATEGIE ETF

[ERR: No form dyntag]

STRATEGIE FUNDUSZOWE

[ERR: No form dyntag]
Możemy zaoferować Ci tylko produkty odpowiadające Twojemu profilowi ryzyka.
Jeżeli posiadasz profil ryzyka Klienta niższy niż wymagany to dana strategia nie zostanie dla Ciebie uruchomiona.
Profil ryzyka możesz sprawdzić w Punkcie Obsługi Klienta.

Możesz zmienić swoją ocenę w aplikacji transakcyjnej BDM onLine >> Portal BDM >> Adekwatność usług.
[ERR: No form dyntag]